รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็นเจ้าของ
ค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร
แนวทางการตรวจสอบ

รีวิว VikingVPN ปี 2021

อันดับที่ 31 จาก 52 VPN
อันดับที่ 31 จาก 52 VPN
คาทาริน่า กลามอสลิย่า
คาทาริน่า กลามอสลิย่า
เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2021

รีวิว VikingVPN: สรุปย่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

VikingVPN is a decent VPN for encrypting your internet traffic but not much else. While VikingVPN is an ok choice for general web browsing, it’s lacking a lot of the features and functionality I want to see in a premium VPN in 2021.

If you’re looking for a VPN that has excellent security features, maintains blazing-fast speeds, supports torrenting, works with Netflix, and provides easy-to-use apps across all popular operating systems and devices, take a look at our top-ranked VPNs here.


When one explores VikingVPN’s blog pages, they will quickly discover the attitude of the company towards unethical marketing – that is to say, they are vehemently opposed to some well-documented business practices perpetuated by many (if not most) of VPN services on the market and their resellers.  As many of you who read my writings frequently will be able to attest – VikingVPN is a company after my own heart in this regard.  I have been aware of this for some time, and on /r/vpn and other subs I moderate on Reddit, I have linked to and used one particular page of VikingVPN, as the author says very plainly what we think and want others to be aware of there.  VikingVPN’s /u/Youknowimtheman also contributes regularly to /r/vpn and usually has choice words for the shills that rear their heads there.

It’s clear VikingVPN’s heart is in the right place and that they are on the lookout for the same shenanigans as I am in this industry.  For this reason, they have earned the first ever “Ethics” badge I have given out in a review.

หัวหน้าบรรณาธิการ

Signing up for the service:  Signing up for service through VikingVPN was easy, but there were a few minor concerns.  VikingVPN does not use Paypal, (which won’t be as big a deal for the most ardent privacy advocates among us, but could be an inconvenience for the more casual VPN customer). Bitcoin transactions are only allowed for 6 or 12 month plans, which again is a bit of an inconvenience, but this time, for that more privacy-conscious group I mentioned.  This applies specifically if people want to try the service for a short amount of time, but don’t want to commit to 6 or 12 months of service (even if there is a 14 day refund policy in place, that’s a lot of BTC to deposit for what amounts to a trial period).  The service is also relatively expensive, especially if paying month to month ($10/month if you sign up for a year’s worth of service, and $15/month if you sign up for only one month).

VikingVPN’s welcome email was helpful and succinct – it included links to connection guides, getting support. etc.  Unlike so many other services who bombard you wish 5-7 welcome emails/receipts – VikingVPN has discovered the long-lost secret of how to tell you everything you need to know as a new customer in 3 sentences of 1 email.  I shouldn’t be impressed since that should be a normal thing for every company with a brain, but it isn’t typical, so yes, I am actually impressed.  The website itself is fairly simple (although, I’m not one to talk!), and I think it could be better about indicating that I’m logged in as it appeared the only indication is at the bottom of the post login page, which said “Sign Out” instead of “Sign In” when logged in.

Configuring the service: The Profile page was easy to find, as it was linked to from the Connection tutorial and was also quite visible from the main page as well.  For Linux, there were no Network Manager connection instructions, only command line interface.  This may be because all certs and keys were written inline in each config file (Network Manager won’t accept them without some additional tweaking).  This means that I had to manually extract them to set it up using my preferred method, which is always a bit inconvenient, and probably would be prohibitive if a customer wished to connect with this method, but hadn’t done it a hundred times.  Setting up Android didn’t work right away, so I contacted support to resolve the issue, you can see more about the interaction below.

Speed & Stability tests: Tests were not super consistent, but even at their worst were very respectable.  Definitely some of the stronger speed tests I’ve seen to date.  Although there were only two international servers to connect to, they were easily the fastest ones I’ve tried so far (on average).

Speed Tests – VikingVPN – Desktop
  Latency Download Upload
No VPN Trial 1 9 ms 97.23 mbps 11.97 mbps
Trial 2 9 ms 94.97 mbps 9.92 mbps
Trial 3 9 ms 95.33 mbps 10.98 mbps
Average 9 ms 95.84 mbps 10.96 mbps
Phoenix Trial 1 73 ms 74.61 mbps 9.49 mbps
Trial 2 66 ms 82.05 mbps 10.89 mbps
Trial 3 64 ms 81.54 mbps 9.68 mbps
Average 68 ms 79.40 mbps 10.02 mbps
Comp to Bench +59 ms 82.84% 91.45%
New York City Trial 1 100 ms 58.55 mbps 7.46 mbps
Trial 2 100 ms 68.29 mbps 9.57 mbps
Trial 3 100 ms 79.55 mbps 7.83 mbps
Average 100 ms 68.80 mbps 8.29 mbps
Comp to Bench +91 ms 71.78% 75.63%
Amsterdam Trial 1 281 ms 17.54 mbps 3.16 mbps
Trial 2 281 ms 16.03 mbps 3.34 mbps
Trial 3 282 ms 15.03 mbps 2.92 mbps
Average 281 ms 16.20 mbps 3.14 mbps
Comp to Bench +272 ms 16.90% 28.66%
Bucharest Trial 1 101 ms 39.51 mbps 7.85 mbps
Trial 2 100 ms 29.50 mbps 9.11 mbps
Trial 3 99 ms 62.95 mbps 5.55 mbps
Average 100 ms 43.99 mbps 7.50 mbps
Comp to Bench +91 ms 45.89% 68.48%
Speed Tests – VikingVPN – Mobile
  Latency Download Upload
No VPN Trial 1 11 ms 75.33 mbps 14.49 mbps
Trial 2 11 ms 75.45 mbps 14.44 mbps
Trial 3 12 ms 75.25 mbps 14.57 mbps
Average 11 ms 75.34 mbps 14.50 mbps
Phoenix Trial 1 70 ms 31.07 mbps 11.70 mbps
Trial 2 69 ms 25.22 mbps 13.56 mbps
Trial 3 71 ms 28.99 mbps 13.46 mbps
Average 70 ms 28.43 mbps 12.91 mbps
Comp to Bench +59 ms 37.73% 89.01%
New York City Trial 1 103 ms 18.89 mbps 13.35 mbps
Trial 2 104 ms 17.36 mbps 12.70 mbps
Trial 3 102 ms 15.72 mbps 12.92 mbps
Average 103 ms 17.32 mbps 12.99 mbps
Comp to Bench +92 ms 22.99% 89.59%
Amsterdam Trial 1 287 ms 9.66 mbps 5.73 mbps
Trial 2 285 ms 5.89 mbps 9.49 mbps
Trial 3 407 ms 6.17 mbps 10.15 mbps
Average 326 ms 7.24 mbps 8.46 mbps
Comp to Bench +315 ms 9.61% 58.32%
Bucharest Trial 1 407 ms 4.88 mbps 5.71 mbps
Trial 2 407 ms 6.95 mbps 7.30 mbps
Trial 3 379 ms 3.67 mbps 4.92 mbps
Average 398 ms 5.17 mbps 5.98 mbps
Comp to Bench +386 ms 6.86% 41.22%

All tests performed using AES-256 over UDP (and all things considered, speeds held up well using such strong encryption).

Getting support: I sent an email to get help getting the issue mentioned above resolved  (in Android).  I received the following:

We have recently implemented a feature that has caused issues in
the Android apps. The feature is to fix DNS leaks in
Windows. I’m attaching the specific instructions for the fix below.
You’ll want to modify all of the configs you’re going to use for
either app this way, and import them normally after they are modified.

Let me know if you continue to have problems or any of these steps are unclear.

Open your desired config file in a text editor. (TextEdit is the name
of the free app built in to OSX, WordPad is for Windows, and Vim is
for most builds of Linux)

You’ll see a list of commands.

Look for the line “block-outside-dns” and remove it.

Save and exit.

Import the modified file like you normally would into OpenVPN Connect as normal.

Connect.

It should fix the issue.

This feature doesn’t actually do anything in OSX, Android, iOS or
Linux so there are no security, performance or stability implications
to removing it.

In a nutshell, an extra instruction in their config file helps it run correctly in Windows, but prevents it from working with Android.  You have to go in and manually remove the line of code in order to resolve the issue.  I imagine there will be an update at some point, but this is highly inconvenient for the less-tech savvy. Regardless, this did fix the issue.  The support representative gave a detailed explanation for why this is in place, and I don’t doubt their claims (namely unified config files for all platforms and preventing DNS leaks, etc).  Even though this may be the case, the reality is that many of their competitors have figured out ways around such measures and have something that works out of the box for these platforms while accomplishing the same goals.  It isn’t the worst thing in the world, but it doesn’t seem like a turnkey solution to me for someone that requires ease of use on such platforms.

Getting a refund: I asked for a refund, which was granted after briefly explaining why I wanted one.  The support team’s response was also accompanied by a long explanation of why their service uses the configuration it does (as explained briefly above).  I appreciate the personal attention and willingness to explain such things in such detail, even if I think there are things that could be done to prevent the need.  Overall, perfectly reasonable, above average customer attention.

Concerns in Terms & Conditions / Privacy Policy: VikingVPN, like only a handful of others, has a short and sweet privacy policy/list of terms.  Instead of page upon page of obtuse nonsense, they spell out everything they have to say in a couple of paragraphs.  They had a very clear no-logging policy and their terms were generally positive with only one possible exception (I’ll talk about that in a second).  They were short and sweet – which means that they earn the Elegance badge.

หัวหน้าบรรณาธิการ

The only term I wasn’t fond of:

Google Analytics data is used to create a better customer experience on our website.

While you can opt-out of Google Analytics, I prefer a FOSS alternative that can be configured to respect privacy with no action needed from a visitor, to be used for web analytics.  One example is Piwik.  It’s not the end of the world, but if I had to nitpick, this would be what I’d latch onto in their terms and policies.

Final thoughts: VikingVPN is an above average service with some very attractive highlights.  Things were a little rocky at the beginning (getting set up on Android, not officially supporting Linux Network Manager in their tutorials, etc).  I was also somewhat close to awarding the Privacy award, if it weren’t for a couple of very small points (Relative inaccessibility of short-term and anonymous payment methods, Google Analytics, transparency about DNS servers used or DNS request logging – which isn’t specified either way).  These are all minor, but they add up to me in this regard.  However, the core service, once configured was very fast and solid.  From a company standpoint, VikingVPN makes no bones about not tolerating unethical affiliate promotion or shady marketing tactics by other companies in the industry.  They are so on-point in this regard, I have quoted them directly on both my site and on the subs I moderate on Reddit.  Their blog and other articles are very good and make it obvious that they take their customer’s privacy seriously.  They are a rare breed in this regard and should absolutely be commended.  Their service is also personal and quick to respond to questions.  Bottom line: Although fairly expensive, VikingVPN is a solid option, presuming that they meet your needs and threat model and you don’t mind spending a little extra time to get things working at the start.

FROM THE VPN COMPARISON CHART
CATEGORY VPN SERVICE VikingVPN
JURISDICTION Based In (Country) USA
Fourteen Eyes? Five
Enemy of the Internet Yes
LOGGING Logs Traffic No
Logs DNS Requests
Logs Timestamps No
Logs Bandwidth No
Logs IP Address No
ACTIVISM Anonymous Payment Method Email
Accepts Bitcoin Yes
PGP Key Available Yes
Meets PrivacyTools IO Criteria No
LEAK PROTECTION 1st Party DNS Servers No
IPv6 Supported / Blocked No
Offers OpenVPN Yes
OBFUSCATION Supports Multihop
Supports TCP Port 443
Supports Obfsproxy
Supports SOCKS
Supports SSL Tunnel
Supports SSH Tunnel
Other Proprietary Protocols
PORT BLOCKING Auth SMTP No
P2P No
SPEEDS US Server Average % 77.09
Int’l Server Average % 31.4
SERVERS Dedicated or Virtual Dedicated
SECURITY Default Data Encryption AES-256
Strongest Data Encryption AES-256
Weakest Handshake Encryption RSA-4096
Strongest Handshake Encryption RSA-4096
AVAILABILITY # of Connections 8
# of Countries 3
# of Servers 56
Linux Support (Manual) Yes
WEBSITE # of Persistent Cookies 1
# of External Trackers 0
# of Proprietary APIs 0
Server SSL Rating A
SSL Cert issued to Self
PRICING $ / Month (Annual Pricing) 9.99
$ / Connection / Month 1.25
Free Trial No
Refund Period (Days) 14
ETHICS Contradictory Logging Policies
Falsely Claims 100% Effective
Incentivizes Social Media Spam
POLICIES Forbids Spam
Requires Ethical Copy
Requires Full Disclosure
AFFILIATES Practice Ethical Copy
Give Full Disclosure

VikingVPN สินค้าและราคา

เกี่ยวกับผู้เขียน

คาทาริน่า กลามอสลิย่า
คาทาริน่า กลามอสลิย่า
หัวหน้าบรรณาธิการ

เกี่ยวกับผู้เขียน

คาทาริน่าชื่นชอบด้านเทคโนโลยี เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลและการรักษาแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยออนไลน์ทั่วไป เมื่อเธอไม่ได้ทำหน้าที่ "นักสืบด้านความปลอดภัย" เธอชอบเล่นกับแมวสองตัว ดูละครอาชญากรรม ชิมไวน์ชั้นดีและอ่านเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาล

VPN Comparison

VikingVPN รีวิวจากผู้ใช้งาน

ความไว้วางใจของผู้ใช้งานของเราคือสิ่งสำคัญอันดับ #1! บริษัทแอนตี้ไวรัสไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวได้

ไม่พบรีวิวจากผู้ใช้งาน เป็นคนแรกที่รีวิว VikingVPN เลยสิ!

เขียนรีวิว

เขียนรีวิวเกี่ยวกับ VikingVPN

0.0/ 10.0

โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งรีวิว