เครื่องมือตรวจจับปลั๊กอิน WordPress - เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่

เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่

เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ WP ฟรี

เครื่องมือใช้ฐานข้อมูล CVE (ช่องโหว่ทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูล) และรายการปลั๊กอิน WordPress ยอดนิยม 200 รายการเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์เชิงลึก เมื่อมีการระบุปลั๊กอินและเวอร์ชั่นของ WordPress การค้นหาช่องโหว่จะถูกเปิดใช้งาน หากมีการตรวจพบช่องโหว่ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือน หากไม่มีช่องโหว่ใดๆ ปรากฏ จะมีการแนะนำให้อัปเกรดสิ่งที่จำเป็น
Statistics
32867 เว็บไซต์ได้รับการตรวจสอบแล้ว
782 ช่องโหว่ในเว็บไซต์
23670 เว็บไซต์ที่มีปลั๊กอินล้าสมัย