รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็นเจ้าของ
ค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร
แนวปฏิบัติการรีวิว

รีวิว BTGuard VPN ปี 2022

2.0
อยู่ให้ห่าง!
อันดับที่ 60 จาก 78 VPN
อันดับที่ 60 จาก 78 VPN
ทิม โมคาน
ทิม โมคาน
เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2022

รีวิว BTGuard VPN: สรุปย่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

BTGuard is a really bad VPN service, and I strongly recommend that you avoid purchasing it. There are significantly better VPNs out there in 2022 like ExpressVPN and Private Internet Access.

BTGuard has industry-standard security features like bank-grade encryption and a no-logs policy, maintains fast speeds, works with Netflix, and provides decent P2P support.

However, it’s missing a kill switch, it doesn’t have native apps (so you need to perform inconvenient manual setups), it doesn’t make it clear how many simultaneous connections it allows, and it only has servers in 3 countries, which is one of the lowest numbers of server locations I’ve ever seen.

Also, BTGuard can’t access top streaming sites like BBC iPlayer, Disney+, and Hulu, its customer service is terrible, it’s overpriced, and there’s no money-back guarantee.

BTGuard has paid monthly and yearly plans.

🏅 Overall Rank Rank shortcode
🌍 Number of Servers N/A
📱 Number of Devices N/A
💸 Starting Price US$9.95 / เดือน
🎁 Free Plan No
💰 Money-Back Guarantee No

BTGuard Full Review

BTGuard Full Review

I spent a few weeks testing and researching BTGuard to see if it’s any good. I can safely say it’s one of the worst VPNs I’ve ever used and you should avoid it at all costs.

While it has decent security features, good speeds, works with Netflix, and is P2P friendly, BTGuard is missing a kill switch (an essential VPN security feature), so you risk experiencing traffic leaks, which can reveal your real IP address.

In addition, BTGuard is difficult to use because it lacks native apps — instead, you need to perform inconvenient manual setups using third-party apps. There are much better VPNs out there like ExpressVPN and Private Internet Access, which come with dedicated apps for all platforms, high-end security features (including kill switches), and excellent streaming and torrenting support.

BTGuard Features

BTGuard has the following industry-standard VPN security features:

  • 256-bit AES encryption — Bank-grade encryption that makes your traffic unreadable.
  • No-logs policy — BTGuard doesn’t log your IP address and traffic (visited sites and downloaded files).

But BTGuard is missing a built-in kill switch, which is an essential VPN security feature that disables online access if the VPN disconnects to protect you from traffic leaks. Without a kill switch, your real IP address will be exposed if the VPN connection drops. You can manually set up a kill switch, but that’s very inconvenient — all the top providers on the market have apps with built-in kill switches.

BTGuard allows manual setups for the PPTP protocol (I recommend avoiding PPTP because it’s very unsafe) and OpenVPN protocol, but it doesn’t allow a WireGuard setup, which is just as secure as OpenVPN but faster.

BTGuard doesn’t mention whether it provides leak protection against IPv6, DNS, and WebRTC leaks. I reached out to customer support about this, but I didn’t receive a response. I ran 10+ leak tests on all of its server locations and didn’t see any leaks — that said, I’d still feel safer using BTGuard if I knew what kind of leak protection it provides (for example, ExpressVPN and CyberGhost VPN have full leak protection).

What’s more, BTGuard is missing extra features that other top VPNs include, like split-tunneling and ad blockers. It also lacks advanced security features like perfect forward secrecy (PFS) and RAM-only servers.

BTGuard Privacy & Security

BTGuard has a no-logs policy — it doesn’t collect your IP address and traffic. It logs your email address (for account creation and communication), but it doesn’t say if it collects connection timestamps and bandwidth usage (I asked the support reps about this but didn’t receive a reply).

That said, I find it hard to trust BTGuard’s no-logs policy because it was last updated in 2011. I think it’d be easier to trust this VPN if its no-logs policy underwent an independent audit (like ExpressVPN and TunnelBear) to prove it doesn’t store user data.

BTGuard Privacy & Security

BTGuard is headquartered in Canada, which is part of the 5/9/14 Eyes Alliances (a group of countries that share surveillance data). But if the government asks BTGuard to hand over user data, it can’t do that because it doesn’t store any personal details — assuming that its no-logs policy is true, of course.

Overall, BTGuard has a no-logs policy, but I can’t fully trust it. Other top VPNs like ExpressVPN and Private Internet Access have strict no-logs policies that have been verified.

BTGuard Speed & Performance

I tested BTGuard’s speeds on a server in each of the 3 countries where it has servers using my Windows 10 PC. I had the fastest speeds while connected to a nearby server in the Netherlands (BTGuard doesn’t have servers in my country, Romania). I also maintained pretty fast speeds while connected to distant servers in Canada and Singapore.

First, I ran a speed test without the VPN to get a baseline for my original speeds:

BTGuard Speed & Performance

Next, I used BTGuard’s quick-connect feature to automatically connect to the fastest server for my location, which was in the Netherlands:

BTGuard Speed & Performance

Finally, I ran a speed test while connected to a distant server in Canada:

BTGuard Speed & PerformanceOn nearby servers in the Netherlands, my speeds decreased by about 87% — but Romania has very fast internet speeds, so websites still loaded instantly and 4K videos on YouTube didn’t buffer when I skipped through them. When I connected to distant servers in Canada, I experienced a 92% slowdown, but I still enjoyed fast speeds (I downloaded a 15 GB file in 10–12 minutes, which is very fast).

Overall, I had fast speeds on both nearby and distant servers. That said, there are much faster VPNs out there, like ExpressVPN and Private Internet Access.

BTGuard Servers & IP Addresses

BTGuard only has servers in 3 countries (Canada, the Netherlands, and Singapore), which is one of the lowest number of locations I have seen from any VPN provider. To put this in context, ExpressVPN has servers in 90+ countries, and Private Internet Access has servers in 80+ countries. BTGuard has such a small number of server locations that it’s hard for many users to find nearby servers to get fast speeds.

I also don’t like that BTGuard doesn’t publish its number of servers like other top VPNs. I asked the support reps why the server count isn’t available, but I didn’t receive a reply.

Plus, while BTGuard allows torrenting on all of its servers, you still only get servers in 3 countries. The best torrenting VPNs like ExpressVPN and Private Internet Access have P2P servers in almost all parts of the world.

Overall, BTGuard’s server network is simply too small compared to other top VPNs — most users won’t be able to access the streaming sites they want while traveling abroad, or use nearby servers for fast speeds.

BTGuard Streaming & Torrenting

BTGuard is not great for streaming — it works with top sites like Netflix and Amazon Prime, but if you’re in any country other than the 3 countries where BTGuard has servers, you won’t be able to access your home library while traveling abroad. Also, BTGuard doesn’t work with Disney+, Hulu, or BBC iPlayer.

I think ExpressVPN is the best VPN for streaming — it consistently works with Netflix (including Netflix US), is able to access 65+ other streaming apps, and has user-friendly apps across all platforms.

BTGuard Streaming & Torrenting

While BTGuard allows torrenting on all servers and works with top P2P apps like qBittorrent and Vuze, I don’t recommend using it because it doesn’t have a kill switch. The best VPNs for torrenting like ExpressVPN and ProtonVPN have kill switches (and other advanced security features) and allow torrenting on servers in more countries.

Overall, BTGuard is only good for very basic streaming (it works with Netflix and Amazon Prime, but it can’t access their US and UK libraries), and is not safe to use for torrenting.

BTGuard Plans and Pricing

BTGuard has paid monthly and yearly plans. It claims to provide unlimited connections, but it also says it might terminate your account if it detects multiple locations at the same time — I asked the support reps to clarify this, but they didn’t reply.

BTGuard’s paid VPN plans, which start at US$9.95 / เดือน, are too expensive for what they offer. Other top VPNs like ExpressVPN and Private Internet Access provide significantly better value.

BTGuard only accepts PayPal and Bitcoin. I also hate that it doesn’t have a money-back guarantee since most top VPNs have one — for example, ExpressVPN provides a 30-day money-back guarantee.

BTGuard Ease of Use: Mobile & Desktop Apps

BTGuard Ease of Use: Mobile & Desktop Apps

BTGuard doesn’t have native apps so you need to perform manual setups on iOS, Android, macOS, Windows, Linux, and other platforms. Step-by-step tutorials are available, but the setup process is still overwhelming for beginners or non-tech savvy people. Top VPNs like ExpressVPN and Private Internet Access have apps for iOS, Android, Windows, macOS, and Linux that are easy to install and use.

On both my mobile and desktop devices, I had to download and install third-party apps and manually import VPN server files into the apps to use BTGuard. I have tons of experience with installing and using VPNs, but this process was still time-consuming and very annoying for me. It took me about 7–10 minutes to get started with BTGuard (on average, it only takes 1–2 minutes to download and install a VPN app). There’s a quick-connect feature (Fastest) but the third-party apps are still complicated to navigate and use.

Overall, BTGuard doesn’t have native apps, so you need to perform difficult and annoying manual setups. All the best VPNs in 2022 come with dedicated apps for the most popular platforms.

BTGuard Customer Support

BTGuard Customer Support

BTGuard’s customer support is very bad — it has a few frequently asked questions (FAQs), decent setup guides, and awful email support.

Most of BTGuard’s FAQs are unhelpful because they don’t even answer VPN-related questions (on P2P servers, kill switches, and leak protection, for example). But the setup tutorials are pretty useful — they’re easy to follow and include screenshots. That said, top VPNs like ExpressVPN and CyberGhost VPN provide better tutorials that even include video guides, and their support sections have tons of useful FAQs and troubleshooting guides.

I tested BTGuard’s email support multiple times and generally had a bad experience — the support reps only responded to one of my support tickets and ignored the rest. And they only provided me with vague and unhelpful answers, which didn’t answer my questions. What’s more, the reps didn’t respond to my follow-up questions. And unlike other top VPNs, BTGuard doesn’t provide live chat support.

Overall, BTGuard has terrible customer support — its support sections are limited, it’s missing live chat support, its email support is unresponsive, and its support reps are unhelpful.

Is BTGuard Worth the Money in 2022?

I think BTGuard is a terrible VPN and I strongly advise against using itthere are much better VPNs on the market in 2022 like ExpressVPN, Private Internet Access, and ProtonVPN.

BTGuard comes with bank-grade encryption, a no-logs policy, fast speeds, P2P support, and it works with some streaming sites, but it’s missing a kill switch, which is a crucial  industry-standard VPN security feature.

On top of that, BTGuard lacks native apps (which means you need to perform manual setups), doesn’t make it clear how many simultaneous connections it supports, doesn’t make its server count public, and has one of the smallest server networks on the market. Plus, it doesn’t work with top sites like Hulu, Disney+, and BBC iPlayer, it has really bad customer support, it’s too expensive, and it lacks a money-back guarantee.

Is BTGuard good for torrenting?

No — BTGuard allows P2P traffic on all of its servers and works with popular P2P apps like uTorrent and qBittorrent, but it’s missing a kill switch. Without a kill switch, your real IP address will be exposed while torrenting if the VPN connection drops.

If you need a great torrenting VPN, I recommend ExpressVPN — it has excellent security features (including a kill switch), allows torrenting on all of its servers, works with all the top P2P apps, and has blazing-fast download speeds.

Does BTGuard work on Android and iOS?

Yes, but BTGuard doesn’t have native apps for iOS and Android, so you’ll need to perform manual setups using third-party apps, which is extremely inconvenient, time-consuming, and difficult to complete.

There are significantly better Android and iOS VPNs out there — for example, ExpressVPN has dedicated apps for iOS and Android that are easy to install and use, comes with excellent security features, and has blazing-fast speeds.

Is BTGuard safe to use?

No — while BTGuard has a no-logs policy (which hasn’t been independently audited) and 256-bit AES encryption, it lacks a kill switch, which disconnects you from the internet if the VPN connection fails. Without a kill switch, you risk experiencing traffic leaks and exposing your real IP address.

I recommend getting ExpressVPN instead, because it has a kill switch and also comes with advanced security features like perfect forward secrecy (PFS) and RAM-only servers.

Can BTGuard access Netflix?

Yes, but I don’t recommend using it because BTGuard only has servers in 3 countries, so only users in those countries can access Netflix.

If you want a good Netflix VPN, I recommend ExpressVPN — it consistently works with Netflix, claims to work with 65+ other streaming apps, and also provides lightning-fast streaming speeds.

BTGuard VPN สินค้าและราคา

BTGuard Monthly
US$9.95 / เดือน
BTGuard Yearly
US$89.95 / ปี
สรุป

BTGuard is a terrible VPN and I don’t recommend itother top VPNs provide significantly better security, speeds, and overall value. BTGuard has 256-bit AES encryption, a no-logs policy, pretty fast speeds, P2P support, and works with some streaming sites. However, it’s missing a kill switch, it doesn’t have native apps (you need to perform manual setups, which is annoying), and it doesn’t make it clear how many simultaneous connections it supports. BTGuard has one of the smallest server networks on the market, can’t access top sites like Hulu and Disney+, is too expensive (with no refund policy), and has horrible customer support. BTGuard comes with paid monthly and yearly plans.

เกี่ยวกับผู้เขียน

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทิม โมคานเป็นนักข่าวด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ที่นำเสนอข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรม VPN มาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ในเวลาว่างเขาชอบท่องเที่ยว กินอาหารดี ๆ เล่นวิดีโอเกม ใช้ VPN (เขาใช้มันจริง ๆ !) และดูอนิเมะ

VPN Comparison

ดู VPN ทางเลือก อันดับแร
BTGuard VPN รีวิวจากผู้ใช้งาน

*รีวิวผู้ใช้งานไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ

ความไว้วางใจของผู้ใช้งานของเราคือสิ่งสำคัญอันดับ #1! บริษัทแอนตี้ไวรัสไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวได้
ไม่พบรีวิวจากผู้ใช้งาน เป็นคนแรกที่รีวิว BTGuard VPN เลยสิ!
เขียนรีวิว
เขียนรีวิวเกี่ยวกับ BTGuard VPN
0.0/ 10.0
โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งรีวิว