รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญ
ความเป็นเจ้าของ
ค่าคอมมิชชั่นพันธมิตร
แนวทางการตรวจสอบ

รีวิว AirVPN ปี 2021

อันดับที่ 29 จาก 52 VPN
อันดับที่ 29 จาก 52 VPN
คาทาริน่า กลามอสลิย่า
คาทาริน่า กลามอสลิย่า
เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2021

รีวิว AirVPN: สรุปย่อโดยผู้เชี่ยวชาญ

AirVPN is a decent VPN for encrypting your internet traffic but not much else. While AirVPN is an ok choice for general web browsing, it’s lacking a lot of the features and functionality I want to see in a premium VPN in 2021.

If you’re looking for a VPN that has excellent security features, maintains blazing-fast speeds, supports torrenting, works with Netflix, and provides easy-to-use apps across all popular operating systems and devices, take a look at our top-ranked VPNs here.


Like a handful of other services I’ve tried and reviewed in the past, AirVPN is one service I see cropping up over and over again on affiliate “review” sites. Many VPN companies unfortunately rely on the native advertising (paid reviewer) model to generate referrals for their business, but it may be worth noting that AirVPN has some of the most out of control partners in the industry. Do a search for “AirVPN review” and you will struggle to find many that are written by someone without a financial stake (re: conflict of interest) in readers purchasing service using the links in such reviews.  One such affiliate of AirVPN, has in the past, stolen my work and put it up on their own website (and yes, I had reached out to them at the time of the incident in question, and no action was ever taken by them against the offending party).  I believe this says something about a service when they’re content to let their resellers run amok.  It’s incredibly irresponsible when those they partner with are given free reign to steal copyrighted and trademarked work of others.  I like to make a point of illustrating this when it applies to a service I’m reviewing, as it sets the stage given my past experiences of them proving themselves:

หัวหน้าบรรณาธิการ

Signing up for the service: The first thing that struck me about AirVPN is how elegant the menu of their front page is.  Each main section has it’s subsections succinctly located underneath them – in a sort of two tiered bar fashion.  This makes finding anything you need very quick and handy as it only requires a click or two to get to almost any part of the site.  Because they don’t rely heavily on trackers, issue SSL Certs to themselves (without using CloudFlare, etc), and have a well secured site, they earn the first “Website” badge I’ve ever given out.

หัวหน้าบรรณาธิการ

The site made it very easy to sign up and also provided the option to NOT create a subscription, but only a one time payment, which is always welcome and conscientious of the service.  They also provided a 3 day use pass, which is nice for people who are just looking to try it out.

Configuring the service: I’ve mentioned in the past, there’s one feature in particular that I go crazy for – Config File Generators.  AirVPN has possibly the best one I’ve seen to date (using something like 30-40 different services as a baseline between reviews and personal research).  It’s fantastic.  The process is easy to follow as you scroll down the page.  You select your platform, then select the specific server you want a config file for.  You can also choose to select entire file packages by country, continent (or planet if you want every server config available).  While selecting the servers, you are shown current capacity, city, AND bandwidth – so if you’re looking specifically for a gigabit server, you can see which ones are set up for that and make your choice accordingly.  Next you select “connection mode”, from which you can choose from a series of checkboxes, your protocol, port, if you want your certs inline (for Android for example) – or even advanced features like SSH and SSL tunnels, SOCKS, etc. This may sound confusing, but things continue to get better because as these options are sectioned off, they also have instances these options may come in handy (for example your ISP blocks certain things) and guides to help you use them properly.

Once you generate the files, a list appears showing the ones that were generated and letting you download them either one at a time, or in a zipped file in the format of your choice (zip, 7z, tar).  If something doesn’t look the way you expected, your configuration is saved below the download links and you can change it to the way you intended without wasting any more time.

Those of you who have read a lot of my reviews, know that I rarely gush about a VPN’s website or additional features, because they’re usually awful and gimmicky, but AirVPN’s Config File Generator is maybe the best and most genuinely useful one I’ve seen yet.  Because of this, the fact that they offer many connection methods, and because they offer a PGP key, they are receiving the first ever “Features” badge I’ve given out.

หัวหน้าบรรณาธิการ

Speed & Stability tests: US speeds on AirVPN were among the fastest I’d seen, however, the international speeds ranged from “pretty good” to “meh”. 

Speed Tests – AirVPN – Desktop
  Latency Download Upload
No VPN Trial 1 9 ms 96.48 mbps 11.92 mbps
Trial 2 8 ms 98.04 mbps 11.87 mbps
Trial 3 9 ms 97.58 mbps 11.91 mbps
Average 9 ms 97.37 mbps 11.90 mbps
US Trial 1 30 ms 88.22 mbps 11.09 mbps
Trial 2 29 ms 86.91 mbps 10.91 mbps
Trial 3 35 ms 89.41 mbps 11.50 mbps
Average 31 ms 88.18 mbps 11.17 mbps
Comp to Bench +23 ms 90.56% 93.84%
UK Trial 1 273 ms 7.07 mbps 5.71 mbps
Trial 2 276 ms 0.00 mbps 0.00 mbps
Trial 3 275 ms 6.65 mbps 4.17 mbps
Average 275 ms 4.57 mbps 3.29 mbps
Comp to Bench +266 ms 4.70% 27.68%
Hong Kong Trial 1 336 ms 11.62 mbps 1.65 mbps
Trial 2 336 ms 10.52 mbps 0.00 mbps
Trial 3 337 ms 8.33 mbps 1.26 mbps
Average 336 ms 10.16 mbps 0.97 mbps
Comp to Bench +328 ms 10.43% 8.15%
Switzerland Trial 1 358 ms 3.38 mbps 3.49 mbps
Trial 2 358 ms 1.27 mbps 3.26 mbps
Trial 3 358 ms 3.68 mbps 1.56 mbps
Average 358 ms 2.78 mbps 2.77 mbps
Comp to Bench +349 ms 2.85% 23.28%
Speed Tests – AirVPN – Mobile
  Latency Download Upload
No VPN Trial 1 11 ms 73.36 mbps 14.52 mbps
Trial 2 10 ms 74.34 mbps 14.28 mbps
Trial 3 11 ms 75.15 mbps 14.43 mbps
Average 11 ms 74.28 mbps 14.41 mbps
US Trial 1 35 ms 32.22 mbps 13.14 mbps
Trial 2 35 ms 29.55 mbps 13.15 mbps
Trial 3 35 ms 41.48 mbps 12.96 mbps
Average 35 ms 34.42 mbps 13.08 mbps
Comp to Bench +24 ms 46.33% 90.79%
UK Trial 1 275 ms 2.61 mbps 9.37 mbps
Trial 2 277 ms 3.94 mbps 5.48 mbps
Trial 3 406 ms 2.53 mbps 4.96 mbps
Average 319 ms 3.03 mbps 6.60 mbps
Comp to Bench +309 ms 4.07% 45.82%
Hong Kong Trial 1 338 ms 3.21 mbps 2.58 mbps
Trial 2 365 ms 2.90 mbps 0.98 mbps
Trial 3 403 ms 2.05 mbps 2.25 mbps
Average 369 ms 2.72 mbps 1.94 mbps
Comp to Bench +358 ms 3.66% 13.44%
Switzerland Trial 1 405 ms 2.23 mbps 5.83 mbps
Trial 2 359 ms 2.75 mbps 0.36 mbps
Trial 3 360 ms 1.86 mbps 3.98 mbps
Average 375 ms 2.28 mbps 3.39 mbps
Comp to Bench +364 ms 3.07% 23.53%

All tests performed at UDP – AES-256.

Getting support: I sent support an email through the support section of the website, asking some general questions about logging (they only specify that traffic is not logged, but are not clear one way or the other about DNS Requests, Timestamps, Bandwidth, or IP Addresses.  I also asked about whether they support IPv6 (which I can’t find anywhere on the site).  They responded within 24 hours with a basic (paraphrasing) “no, we don’t log those things” and “we don’t currently support IPv6, but plan to next year”.  When a company claims they don’t log, but don’t have the information cited anywhere, it’s hard to take a support rep’s word for something serious like that.  It was a relatively fast response, albeit a little simplistic.

Getting a refund: I replied to the support ticket above simply stating that I was unsatisfied and asked for a refund – within a couple of hours, and without any hassle or questioning whatsoever, it was delivered.  Excellent service.

Concerns in Terms & Conditions / Privacy Policy: AirVPN’s terms were unoffensive, if a little unclear (ie logging policy for specific types of connection metadata, etc).  They included a lot of boilerplate terms, but nothing unusual.

AirVPN secures your connections, not your computer.

It’s interesting that they should make a point of saying this. A lot of services are hyperbolic about how bulletproof their service makes you from a privacy and security standpoint, but its good that they appear to be fairly grounded in reality.

Final thoughts: AirVPN is certainly an above average service with lots to like.  However, they aren’t perfect and there is a lot that is questionable to me as well.  I know you’re probably sick of it by now, but – FILE GENERATOR (VPN Companies, DO THIS MORE).  US speeds were amazing, but international speeds were only so-so.  I have to ding them for their choice of marketing tactics – especially because I think they would be in a good position to abandon such a shady strategy and survive on their own merits with some adjustments.  It’s really hard for me to take a privacy centric service seriously when they engage in tactics that abuse the trust of their potential customers – as I’ve mentioned in my “guide to choosing a VPN“.  They could also be better from a privacy standpoint, as they are based in a fourteen eyes country and don’t have the most clear logging policy when it comes to the finer details.  Support was fairly quick (less than 24 hours to respond), but pretty basic in their response, but they granted my refund request super fast, within a couple of hours with no questions asked.

In the end, AirVPN is an above average service for a reasonable price – I just wish they would show they were more serious about trust and transparency in this industry.  They are in a position to stand on their own two feet with a couple of adjustments and shouldn’t need to rely on bottom feeders to promote them.

FROM THE VPN COMPARISON CHART
CATEGORY VPN SERVICE AirVPN
JURISDICTION Based In (Country) Italy
Fourteen Eyes? Fourteen
Enemy of the Internet No
LOGGING Logs Traffic No
Logs DNS Requests
Logs Timestamps
Logs Bandwidth
Logs IP Address
ACTIVISM Anonymous Payment Method Email
Accepts Bitcoin Yes
PGP Key Available Yes
Meets PrivacyTools IO Criteria Yes
LEAK PROTECTION 1st Party DNS Servers Yes
IPv6 Supported / Blocked No
Offers OpenVPN Yes
OBFUSCATION Supports Multihop Yes
Supports TCP Port 443 Yes
Supports Obfsproxy
Supports SOCKS Yes
Supports SSL Tunnel Yes
Supports SSH Tunnel Yes
Other Proprietary Protocols
PORT BLOCKING Auth SMTP No
P2P No
SPEEDS US Server Average % 90.56
Int’l Server Average % 5.99
SERVERS Dedicated or Virtual
SECURITY Default Data Encryption AES-256
Strongest Data Encryption AES-256
Weakest Handshake Encryption RSA-4096
Strongest Handshake Encryption RSA-4096
AVAILABILITY # of Connections 3
# of Countries 16
# of Servers 138
Linux Support (Manual) Yes
WEBSITE # of Persistent Cookies 3
# of External Trackers 0
# of Proprietary APIs 0
Server SSL Rating A+
SSL Cert issued to Self
PRICING $ / Month (Annual Pricing) 4.93
$ / Connection / Month 1.64
Free Trial Yes
Refund Period (Days) 3
ETHICS Contradictory Logging Policies
Falsely Claims 100% Effective
Incentivizes Social Media Spam
POLICIES Forbids Spam No
Requires Ethical Copy No
Requires Full Disclosure No
AFFILIATES Practice Ethical Copy No
Give Full Disclosure No

AirVPN สินค้าและราคา

เกี่ยวกับผู้เขียน

คาทาริน่า กลามอสลิย่า
คาทาริน่า กลามอสลิย่า
หัวหน้าบรรณาธิการ

เกี่ยวกับผู้เขียน

คาทาริน่าชื่นชอบด้านเทคโนโลยี เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูลและการรักษาแนวปฏิบัติที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยออนไลน์ทั่วไป เมื่อเธอไม่ได้ทำหน้าที่ "นักสืบด้านความปลอดภัย" เธอชอบเล่นกับแมวสองตัว ดูละครอาชญากรรม ชิมไวน์ชั้นดีและอ่านเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาล

VPN Comparison

AirVPN รีวิวจากผู้ใช้งาน

ความไว้วางใจของผู้ใช้งานของเราคือสิ่งสำคัญอันดับ #1! บริษัทแอนตี้ไวรัสไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวได้

ไม่พบรีวิวจากผู้ใช้งาน เป็นคนแรกที่รีวิว AirVPN เลยสิ!

เขียนรีวิว

เขียนรีวิวเกี่ยวกับ AirVPN

0.0/ 10.0

โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งรีวิว