รีวิว Keeper ปี 2020

อเล็กซ์ แคสเซียน
อเล็กซ์ แคสเซียน
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2020

รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียด

Keeper is advertised as a highly secure password manager with a lot of excellent features. I wanted to know if these claims were true — is Keeper secure, and do these extra features add to a person’s overall security or are they just a waste of time and money?

I tested all of Keeper’s features for ease of use, security, and functionality. And I was honestly pretty impressed.

For starters, Keeper uses strong encryption methods (256-bit AES) to secure all stored login credentials and sensitive files, and it offers a wide range of multi-factor authentication (MFA) options — including Touch ID and Face ID authentication.

It also offers extra security tools like:

 • Password security auditing.
 • Dark web monitoring.
 • Encrypted messaging.
 • …and a lot more.

Keeper combines many advanced features into an easy-to-navigate dashboard, which I found to be very intuitive and easy to use.

I would like to see Keeper add features like an automatic password changer, which Dashlane and LastPass include, and I think that some of Keeper’s packages are priced a little high. But with a really diverse range of cybersecurity tools — including some unique ones like an encrypted messaging app — Keeper definitely stands out as one of the best password managers in 2020.

Overall, I found Keeper to be highly secure, easy to use, and feature-rich. Keeper doesn’t offer a money-back guarantee, but you can try Keeper risk-free with a 30-day free trial.

Try Keeper Now

Keeper Security Features

Keeper uses the standard 256-bit AES encryption to secure all user passwords and data. This is the same level of encryption used by banks and governments, and it’s virtually unbreakable.

Although Keeper stores passwords and files in its cloud server, all user data is encrypted and decrypted at the device level. This means that even if hackers intercepted passwords traveling through a network, they would be unable to read them.

Keeper also has a strict zero-knowledge policy, meaning Keeper’s employees can’t access any of the data in user accounts.

In general, I was very impressed with Keeper’s wide range of additional security features — it offers a lot more than most other password managers.

And Keeper also handles the basics extremely well.

Password Manager — Adding + Sharing

Keeper Security Features

Keeper’s password manager comes with unlimited password storage, and adding new passwords is simple. I just had to click on the “+” icon on the left-side menu bar and click Create New Record. I could then input my username, password, and the website address, and I could also title the entry.

I found it pretty cool that I could add files or photos to each password entry. I attached my passport and travel insurance documents to the entry for my Lufthansa Airways account, so I could have all of my personal documents at hand when I’m booking a flight online.

I could also set up a two-factor authentication (2FA) code generator for any particular online account. I tried this using my Twitter account, and it was straightforward to set up — I simply had to scan the 2FA setup QR code that Twitter provided and complete the setup process. Now I can access 2FA codes for my Twitter account from within Keeper.

Keeper has one of the most straightforward password import features I’ve ever seen. After installing the Keeper desktop app, I was prompted to import my passwords into the Keeper vault. I had the options to import passwords directly from my browser, other password managers, or from a CSV file.

Keeper Security Features

I chose to import directly from my LastPass account, and it was incredibly simple — all I had to do was input my LastPass login and Master Password, and then all of my passwords were instantly imported into Keeper!

Keeper also makes sharing passwords and files easy. To share my logins with someone, all I had to do was click on an entry in my vault and select Sharing in the “Options” tab. I then entered the email address of a friend I wanted to share my logins with.

Keeper Security Features

The default sharing mode is “Read Only”, but I could change the settings to allow my friend to edit or share my login — or both. I could also select to make my friend the owner of the login.

I would like to see Keeper give the option to hide the contents of a shared password, like how LastPass can enable users to share passwords without recipients being able to see what the actual password is.

Overall, I was impressed with Keeper’s management features. I had no problems attaching files to login entries, enabling 2FA for specific accounts, or sharing passwords. I also liked that I could view all the previous versions of my passwords and files. While I’d like to see Keeper improve their password sharing function a little bit, I think the management dashboard is intuitive, easy to use, and a great way to store all of my information in one place.

เยี่ยมชม Keeper

Browser Extension

Keeper Security Features

Keeper’s browser extension made it convenient for me to save and auto-fill passwords and payment details into various web forms. It was also really easy to search for passwords stored in my Keeper vault.

The Keeper extension displays a pop-up window offering to save your account details every time you log into a website for the first time. I tried Keeper’s Chrome and Safari extensions, both of which were quick to install and made saving account passwords incredibly easy.

Keeper Security Features

I also liked that I was able to search for my passwords using the extension.

Keeper Security Features

The settings were very easy to manage compared to some other password manager browser extensions. I could easily switch on/off the auto-logout function within Keeper’s extension, whereas LastPass made accessing a similar setting much trickier, as you have to access the LastPass web app to change the auto-logout feature.

The Keeper browser extension is great at auto-filling passwords and web forms. Signing into all of my online accounts very quick and easy — Keeper instantly offered to input my username/email and password on any site that I had saved credentials for. I’ve had problems with browser extensions in the past, oftentimes not working as intended (like Bitwarden constantly missing login fields). But I didn’t experience any auto-fill or web form errors with Keeper.

I really like Keeper’s browser extension. While it isn’t as full-featured as something like LastPass or 1Password’s browser extension, Keeper’s extension is highly secure and functional — and it does all the essential things really well, like password auto-save and auto-fill. Overall, everything was easy to manage and easy to navigate, and it did everything that I expect of a browser extension.

เยี่ยมชม Keeper

Identity & Payment Details

Keeper Security Features

Keeper lets you store your identity and payment card details to make online shopping easier and quicker. When creating an identity, you can add your full name, physical address, home and mobile telephone numbers, and email address.

Keeper’s identity feature is a little basic, but there is a way to save identity documents in the Keeper vault. To save information from my passport, I had to create a new record and add custom fields to my entry. This isn’t complicated, but I’d still prefer if Keeper had templates for identity documents like passports.

On the other hand, inputting my payment card details for both my personal and business bank accounts was super easy. I like that I could add my billing address underneath each payment card — which saved me quite a lot of time when shopping online.

Keeper Security Features

I think Keeper’s Identity & Payments feature is pretty useful. But I still prefer RoboForm’s identities feature, which lets you create multiple identities and input things like driving license details, dates of birth, and location-based identity templates that can include fields for country-specific information, like social security numbers (US) and national insurance numbers (UK).

I’d like to see Keeper add the option to create multiple identities instead of just one, so users could clearly separate private and business information. And I’d like to see ID templates instead of having to manually create custom fields for documents.

All that said, this feature is still very easy to use, and it makes filling out basic web forms and shopping online much faster.

เยี่ยมชม Keeper

BreachWatch

Keeper Security Features

BreachWatch is Keeper’s dark web monitoring feature. It’s an add-on feature, but it can be purchased with Keeper’s bundle packages.

When testing this, I had high expectations, as top password managers like Dashlane offer really good dark web monitoring tools. And I wasn’t disappointed by BreachWatch at all!

I tested it using the primary email address that I use for all of my personal online accounts. BreachWatch instantly alerted me that an online account using this email address had been breached! Keeper prompted me to resolve the issue, so I quickly logged into the breached account, changed my password, and enabled two-factor authentication.

I really like that BreachWatch continuously monitors all logins and passwords stored in your Keeper account for signs of breaches (like being found somewhere on the dark web).

Most other dark web monitoring features offered by competing password managers also continuously monitor the security of a user’s accounts, so BreachWatch isn’t particularly unique. However, this is still a very useful tool, and it can greatly enhance your overall cybersecurity.

เยี่ยมชม Keeper

Multi-Factor Authentication

Keeper includes a wide range of multi-factor authentication options, including:

 • Two-factor authentication (2FA) app compatibility.
 • Biometric logins (Touch ID and Face ID).
 • One-time SMS codes.
 • Smartwatch compatibility (Apple Watch and Android Wear).
 • Advanced options for business users (DUO Security and RSA SecurID).

Setting up 2FA using an authenticator app was quick and easy. Using Google Authenticator, I simply scanned a QR code provided by Keeper, entered the code that Google’s app provided into Keeper, and then 2FA was set up!

Keeper Security Features

My favorite was the Touch ID, which let me log into my Keeper account on my MacBook Pro using my fingerprint. I also liked the smartwatch option — called KeeperDNA — which sent 2FA codes to my Apple Watch (it also works with Android smartwatches).

I like that Keeper has many more multi-factor authentication options than most other password managers. However, Keeper does not currently support Windows Biometric Framework for fingerprint logins, unlike RoboForm and LastPass. But I expect this to change in the near future.

That said, Keeper’s wide range of multi-factor authentication options is good enough for most users wanting to add extra layers of security to their Keeper account.

เยี่ยมชม Keeper

Security Audit

Keeper Security Features

Keeper’s Security Audit feature monitors the strength of your passwords.

As all of my passwords are regularly updated, the Security Audit feature gave me a 100% score for password security. But I was slightly confused as it flagged that 2 of my passwords were reused — I thought this would lower my overall score, but it didn’t.

So, I tested this feature by creating a range of weak passwords, some of which would be reused. After adding these weak and reused passwords, Security Audit instantly recognized them and lowered my overall score to 85%.

Keeper Security Features

I think this feature is useful, but I prefer LastPass’s password audit feature, as it’s far more detailed with its password security scoring — giving a specific percentage score for each password. LastPass’s password audit dashboard also shows old passwords that should be updated, compromised passwords, and the strength of your Master Password — something I’d like to see in Keeper’s Security Audit dashboard.

Overall, I think most users will find Keeper’s Security Audit feature helpful and useful, as it’s very easy to understand which passwords need to be updated.

เยี่ยมชม Keeper

KeeperChat

KeeperChat is an encrypted messenger app.

Like Keeper’s password manager, KeeperChat uses end-to-end 256-bit AES encryption to protect all messages. KeeperChat also has a zero-knowledge policy, so even employees at Keeper cannot view any of your messages.

I used the premium version of KeeperChat with a few friends and family members. I started by inviting them to download KeeperChat, which was pretty easy. I just had to enter the name, phone number, and email address of the person I was inviting, and they received an email with an invitation to download KeeperChat.

Keeper Security Features

Once my contacts installed KeeperChat, I was able to chat with them just like on any other messenger app — using both one-to-one messages and group chats. I liked that I could retract sent messages and set self-destruct timers, so recipients could only read a message during a specific time range (1min – 24hrs) before it got permanently deleted.

You can also buy up to 1 TB of KeeperChat storage, so you can store photos, videos, and other files in the Gallery section.

I really like KeeperChat. It functions well on both my computer and on my smartphone. However, I don’t necessarily think it’s a great option for everyone, as you’ll have to convince all of your contacts to download KeeperChat, and most people are happy with encrypted messengers like WhatsApp. However, the self-destruct function and the additional storage space makes KeeperChat worth considering.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Plans and Pricing

Keeper’s password manager-only plan is a decent value, but the best-value Keeper plans are the bundle plans that come with add-ons like KeeperChat, BreachWatch, and secure file storage.

Keeper does have a free plan, which is offered automatically once your 30-day free trial or subscription expires. But Keeper’s free version has limited functionality — so you won’t be able to sync data across devices, auto-fill passwords, or use add-ons like secure file storage. However, you’ll still be able to manually save passwords, identity and payment card details, and use the password security audit feature (on 1 device).

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Unlimited — Basic Password Manager Plan

This basic password manager plan is a cost-effective option that includes a decent range of features, such as:

 • Unlimited password storage.
 • Unlimited syncing between devices.
 • Identity and payment card storage.
 • Multi-factor authentication.
 • Secure sharing.
 • Emergency access.

While it’s pretty inexpensive, I would like to see Keeper Unlimited include dark web monitoring instead of offering it as an add-on. Many competing password managers include dark web monitoring with their cheapest packages. Dashlane also includes additional tools like a VPN and an automatic password changer — something I’d like to see Keeper include in future updates.

That said, I think Keeper Unlimited is great for the price. And you can try it out using a 30-day free trial.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Family — Good Deal for Families

Keeper’s Family plan comes with the same features as Keeper Unlimited, but Keeper Family includes 5 separate password vaults.

This plan also includes 10 GB of secure file storage — encrypted cloud storage for files, photos, videos, and more. If your family has a lot of files to store and need more space, you can choose to upgrade to 50 GB or 100 GB of storage, but it’ll cost extra.

This package is reasonably priced, but it’s a bit more expensive than some brands’ family plans. For example, 1Password Families is a bit cheaper while still offering coverage for 5 users. However, Keeper offers more secure file storage than 1Password, which justifies Keeper being a little more expensive. Dashlane Family covers 6 users and is more expensive than Keeper, but it also includes more advanced tools like an integrated VPN and dark web monitoring.

All that said, the cost-per-user on the Keeper Family plan is inexpensive, and it offers lots of great family-friendly password management features.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper MaxBundle — Best Option for Most Users

This is one of Keeper’s bundle packages. It includes everything from the Keeper Unlimited package, plus:

 • BreachWatch.
 • KeeperChat.
 • 10 GB secure file storage.
Dashlane’s Premium plan is cheaper than Keeper’s MaxBundle, while offering a few similar tools, like dark web monitoring. Dashlane Premium also provides a VPN, but Dashlane doesn’t include an encrypted message app or as much secure file storage as Keeper does.

There’s also a family version of MaxBundle, but the only difference is that it offers coverage for 5 users.

While it’s more expensive than Keeper Unlimited, I think the MaxBundle is the best option for most users.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper PlusBundle — Cheaper, No KeeperChat

Keeper’s PlusBundle is the same as the MaxBundle, but it doesn’t include KeeperChat.

There’s also a family version of PlusBundle, but again, the only difference is that it offers coverage for 5 users.

As it doesn’t include KeeperChat, the PlusBundle is slightly cheaper. The price of this package is close to Dashlane Premium, which offers similar features. But again, Dashlane does also offer a VPN.

Still, the PlusBundle is a great choice for users who want to use Keeper, but who don’t think KeeperChat will be useful for them.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Ease of Use and Setup

Keeper’s desktop app was pretty easy to set up. Including the download time, I managed to install the app within a few minutes.

Once installed, I had to choose a Master Password and set up a security question — which is Keeper’s only account recovery option. I liked that I could keep my Master Password simple — I wasn’t forced to use any special characters, capital letters, or numbers. Whereas password managers like Sticky Password wouldn’t let me create a Master Password unless it included a range of different characters.

Keeper Ease of Use and Setup

I found it strange that Keeper decided on a security question for its only account recovery option. In comparison, LastPass offers a wide range of account recovery options, and they are all more secure than setting up a security question. Still, some password managers have no account recovery options at all, so it’s good to know that Keeper does provide a way to access your data even if you lose your Master Password.

Keeper’s layout is simple to navigate. Adding new passwords, payment card details, and personal information was easy for me. And additional features like BreachWatch and Security Audit were also simple to understand — even my non-technical girlfriend was able to easily use them.

After testing Keeper’s desktop app, I installed the Keeper extension on both Chrome and Safari, which only took a few seconds. In my tests on both browsers, Keeper performed exceptionally well. It made saving passwords simple — showing a pop-up in the corner of my browser offering to add new usernames and passwords after the first time of using them. I could also generate passwords for new online accounts and instantly save them to my password vault.

Keeper Ease of Use and Setup

Overall, Keeper’s desktop app and browser extension are both quick to set up and very easy to use. Most users, even non-technical users, will find it easy to set up and use. It’s a well-        functioning and well-designed application that does everything it advertises (and does it well!).

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Mobile App

Keeper has a mobile app for Android and iOS. I tested both versions, and they both worked really well.

The mobile apps include similar features to the desktop app, including the password vault, BreachWatch, Security Audit, payment card details storage, biometric logins (Touch ID and Face ID), and more.

It was easy to add new passwords and payment card details, just like on the desktop app.

Keeper Mobile AppKeeper Mobile AppKeeper Mobile App

The app also includes a clipboard expiration feature, which clears any copied password from your device’s clipboard within a specific time period — this is useful to avoid scam websites scanning your clipboard in order to steal your passwords. You can set this feature to activate up to 120 seconds after copying a password.

Keeper’s auto-fill feature, KeeperFill, was pretty easy to set up, and it worked across all the login fields I tested it with. It helped me sign into my apps and online accounts via both the Safari mobile iOS browser and the Chrome browser for Android.

But the Import Passwords feature — included in the main menu of the Android version — seemed completely unnecessary to me. When you click on the icon, it just redirects you to the web app, so I couldn’t actually import passwords from my mobile browsers.

Moreover, I’d like to see Keeper’s mobile app include a standalone password generator, like LastPass’s mobile app. I’d also like to see Keeper include emergency access settings in their mobile app, again, as LastPass does.

That said, I really like the design of the Keeper app. And I think most users will find it easy to set up and use. Keeper’s app is a good option for most users — it simplifies signing into apps and online accounts via mobile devices.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Customer Support

Keeper has a wide range of support options, including:

 • Live chat.
 • Phone.
 • Email.
 • FAQs.
 • User guides.
 • Video tutorials.

All support options are available 24/7 — which is a huge plus compared to other password managers that only offer support on weekdays during business hours.

First, I spoke to a support representative via the live chat found on the Keeper website. They were very responsive, giving me an answer within less than 30 seconds. The responses I received were easy to understand and always fully answered my question.

The email support team took a bit longer to respond to my questions, but I expected this. It took around 4 hours for Keeper to reply, but the response I received, again, clearly answered my question and resolved my issue.

Keeper Customer Support

I then called the phone support team, and again, the service I received was excellent. The representative I spoke to was friendly and knowledgeable about the product, answering all of my questions quickly and clearly. Note: Keeper’s phone support uses a US number, so your mobile service provider will need to support calls to the US. Otherwise, you can call via Skype.

I also spent some time looking through Keeper’s FAQs and user guides. I was impressed by how well-designed each FAQ and user guide page is. All pages are incredibly detailed, and there’s also a great collection of video tutorials that are very easy to follow.

Keeper Customer Support

Overall, I was very impressed with Keeper’s customer support. This level of support is unmatched in the password manager world — even better than Dashlane, which only offers live chat support during business hours on weekdays. If good customer support is important to you, Keeper is the best there is.

เยี่ยมชม Keeper

Is Keeper Password Manager Secure Enough in 2020?

Yes, Keeper is definitely secure enough to use in 2020. It uses high levels of encryption, has a strict zero-knowledge policy, and is extremely easy to use.

Keeper is one of the most feature-rich password managers available, with additional tools like encrypted messaging, dark web monitoring, secure file storage, and a wide range of multi-factor authentication options — including facial recognition and fingerprint authentication — to protect the data in your Keeper account.

I like the Security Audit feature, which checked my passwords’ safety and displayed the results in an easy-to-read way. It was easy for me to see weak or reused passwords, so I could change them and improve my security online.

Other password managers offer a couple of extra features that Keeper doesn’t — Dashlane has an automatic password changer and a VPN. I also like that Dashlane includes dark web monitoring with its most basic package, whereas Keeper offers its dark web monitoring tool as an add-on.

Overall, Keeper is an excellent option for users needing a password manager that’s secure, easy to use, and feature-rich. You can try Keeper risk-free using a 30-day free trial.

เยี่ยมชม Keeper

Keeper Password Manager — Frequently Asked Questions

How safe is Keeper?

Keeper is one of the safest password managers on the market. It uses 256-bit AES encryption, which is one of the most advanced encryption methods available — the same standard of encryption used by banks and governments.

On top of the high encryption, Keeper also has a strict zero-knowledge policy,  meaning Keeper’s employees cannot access any of the information stored in your Keeper account.

Both Keeper’s desktop app, web app, and mobile apps offer a wide range of multi-factor authentication options for extra account security, including fingerprint scanning and facial recognition authentication.

Keeper also has many different features to improve your safety online, including password security auditing, dark web monitoring, and encrypted messaging.

Is Keeper a good value?

Keeper is a pretty good value for the price. Its most basic package — Keeper Unlimited — offers a wide range of features for slightly less than competing password managers, like 1Password and LastPass.

Keeper also offers a range of high-value bundle packages — MaxBundle and PlusBundle — that include add-on features, like dark web monitoring, secure file storage, and encrypted messaging.

Is Keeper password manager free?

Keeper does have a free version of its password manager. However, it’s limited in terms of features and can only be used once your free trial or subscription has expired.

The free version of Keeper only offers basic features, like password and payment card detail storage, and it only works on 1 device.

It does not include password sharing, data synchronization, secure cloud storage, dark web monitoring, emergency access, encrypted messaging, or use on multiple devices.

To access all of the above features, you’ll need to upgrade to one of Keeper’s premium plans.

Keeper สินค้าและราคา

Keeper unlimited
ทดลองใช้ฟรี
Kepper Family
ทดลองใช้ฟรี

เกี่ยวกับผู้เขียน

อเล็กซ์ แคสเซียน
อเล็กซ์ แคสเซียน
นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ชื่นชอบเทคโนโลยี

เกี่ยวกับผู้เขียน

อเล็กซ์ แคสเซียนเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่เดินทางรอบโลกเพื่อทำงานและพักผ่อนอยู่เป็นประจำ เขาชื่นชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างมากหลังจากที่ได้ช่วยเหลือแฟนสาวและสมาชิกครอบครัวของเขาจากการโจมตีทางไซเบอร์อยู่หลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา เขารักที่จะทดสอบโปรแกรมแอนตี้ไวรัสและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยทางไซเบอร์อื่น ๆ เพื่อค้นหาว่าโปรแกรมใดที่ให้การป้องกันได้ดีที่สุด

ดู 3 เครื่องมือจัดการรหัสผ่านยอดนิยมอื่นๆ

Keeper รีวิวจากผู้ใช้งาน

90 15
อ้างอิงจาก 105 รีวิว ใน 7 ภาษา 4.5
ภาษา
ในปัจจุบันไม่มีรีวิวสำหรับ Keeper ไทย ถ้าหากคุณเคยใช้บริการของพวกเขา โปรดเป็นคนแรกที่ เขียนรีวิว ไทย
ความไว้วางใจของผู้ใช้งานของเราคือสิ่งสำคัญอันดับ #1! บริษัทแอนตี้ไวรัสไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือลบรีวิวได้

ไม่พบรีวิวจากผู้ใช้งาน เป็นคนแรกที่รีวิว Keeper เลยสิ!

เขียนรีวิว

เขียนรีวิวเกี่ยวกับ Keeper

0.0/ 5.0

โปรดกรอกที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งรีวิว

ความโปร่งใสและความไว้วางใจ – เรามีความภูมิใจในการเป็นเว็บไซต์เดียวที่ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมและแบ่งปันรีวิวของพวกเขาเกี่ยวกับแอนตี้ไวรัสกับสมาชิกชุมชนอื่นๆ ได้อย่างอิสระ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์แอนตี้ไวรัสที่เราเชื่อมโยงไว้ให้ บางครั้งเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นในการแนะนำเพื่อสนับสนุนการทำงานของเรา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเรา