บทความโดย โรเบิร์ต เบทแมน

โรเบิร์ตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันความเป็นส่วนตัวและข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เขาเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการให้ความช่วยผู้คนและธุรกิจให้ดูแลอุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาให้ปลอดภัย